Vad innebär stränggjutning?

Funderar du på vad stränggjutning är för något? Eller har du behov av stränggjutning och vill veta mer? Stränggjutning är en gjutprocess eller tillverkningsprocess där man kan gjuta en eller flera charger i följd med samma tvärsnitt. Man har något som kallas för skänk och i den finns det raffinerat stål. Denna skänk placeras sedan ovanför själva gjutlådan. I skänkens botten finns det ett hål och via det så tappas stålet sedan ner i gjutlådan. Sedan vidare via dess utloppshål ner i den vattenkylda kopparkokillen. När strängen har stelnat, så kan man kapa dessa till beställda ämneslängder.

Fördelar med stränggjutning

Om man ska jämföra stränggjutning med gjötgjutning så har den flera fördelar mot den metoden:

  • Högre utbyten
  • Lägre energiförbrukning
  • Jämnare kvalitet
  • Kortare produktionsväg, götvalsning behövs inte

Processen passar alla bäst för tillverkning av stora tonnage i samma stålsort och med samma dimension.

Det finns en nackdel med denna metod och det är att man inte kan använda alla typer av stål, utan det går bara att stränggjuta tätade stål.

Olika stränggjutningsmaskiner

Stränggjutningsmaskiner finns det flera av och dessa kan delas in i olika typer. Det beror på i vilken riktning gjutning respektive utmatning och kapning sker. Det är vanligt att gjutningen görs vertikalt och att strängen då böjs och matas ut horisontellt. Sedan finns det andra typer som är horisontella. Då sker både gjutning och utmatning horisontellt.

Produkter för att kunna utföra stränggjutning

Om du har behov av produkter och material för att göra denna process, så kan du med fördel vända dig till Lagermetall. Detta företag har bland annat olika bronsämnen samt att de även har glidlager och CAD-stöd. Kolla gärna in deras hemsida!