Minska din oljeförbrukning

En produkt som nästan alla människor använder sig av dagligen är petroleum. Det är en av de vanligaste ingredienserna i nästan samtliga köp som görs i världen idag. Petroleum är en produkt som samtliga människor bör överväga att minska sitt beroende av eftersom det hotar det fysiska välbefinnandet för allt liv, liksom den ekologiska och politiska stabiliteten i världen. Det finns hälso-, miljö- och politiska skäl för att minska din oljeförbrukning. Uppenbara hälsorisker från petroleum inkluderar bekämpningsmedel i livsmedel, nitrater i grundvattnet från petroleumbaserade gödningsmedel , kemikalier från urlakning av plaster och läckage av MTBE från bensinlagringstankar. Så hur kan du som individ minska din oljeförbrukning?

Minska din oljeförbrukning

Minska din oljeförbrukning

Flera vetenskapliga studier visar att kemikalier från oljeförbrukning är kopplade till allvarliga och utbredda hälsoproblem, bland annat infertilitet, skador på immunsystemet, nedsatt utvecklingen i fosterstadiet, hormonstörningar och cancer. Miljörisker orsakade av oljeanvändningen inkluderar den globala klimatförändringen från brinnande petroleumprodukter och oljeutsläpp som förstör hela ekosystem och naturliga livsmiljöer. Oljeborrning är en av de främsta anledningarna till att regnskogar runt om i världen håller på att förstöras. De politiska effekterna av användning av petroleum inkluderar manipulation av världsmarknaden av regeringar och storföretag på bekostnad av samtliga världsmedborgare i kampen om att styra världens krympande oljereserver. Är detta anledning nog för dig att vilja minska din oljeförbrukning?

Det första steget i att minska din oljeförbrukning är att förstå vilka produkter som tillverkas av petroleum. Petroleum dyker upp i listan över fler saker än de flesta människor är medvetna om. Bland annat så används petroleumkoks som råvara för många kol- och grafitprodukter, inklusive ugn elektroder och foder, och anoderna används vid framställning av aluminium. Petroleum används dessutom i elproduktion (från kraftverk drivna av fossila bränslen), och i transport av produkter på marknaden i form av bransle som bensin och motorolja. Petroleum används också i i de mesta sorters plast (och syntetgummi), petroleumvax (eller paraffin) används i godis och till att göra, förpackningar, ljus, kritor, tändstickor och polerar.

Minska mängden energi du använder

När du blivit medveten om alla problem som kommer med användandet av petroleum samt vilka produkter det används till så har du kommit en bit på vägen. Eftersom olja är direkt eller indirekt involverat i att producera nästan allt som vi använder så måste du dels ta individuellt ansvar och minska din oljeförbrukning genom att konsumera mindre. En bra start kan vara att minska mängden energi du använder genom att bland annat köra mindre bil, flyga mindre, vrida ner termostaten i hemmet, släcka lamporna, köpa energieffektiva husapparater, hänga ut tvätten för att torka. Vidare så kan du odla dina egna grönsaker eller köpa dem på en lokal bondens marknad.

För att enklare kunna minska din oljeförbrukning så kan det underlätta att hitta alternativ till petroleumprodukter. Det finns idag många alternativ till olja och petroleumbaserade produkter. Många av de stora biltillverkarna gör elektriska eller naturgasdrivna bilar. Flera har nu dessutom hybrida gas-elektriska bilar som marknadsförs till vanliga konsumenter. Det finns också ett mindre känt alternativ till diesel som kallas ”bio-diesel”, som är gjord av begagnad vegetabilisk olja. Alternativa energikällor för uppvärmning och elproduktion finns, såsom solceller, passiv solenergi, vindkraftverk, och förnyelsebara bränslen såsom träpellets och majs.

Välja att konsumera oljefria produkter

Du som individ kan bidra till att minska din oljeförbrukning i ditt eget hem genom att välja att konsumera oljefria produkter och tjänster. Tack vare den elektrisk avregleringen så kan du nu välja en elleverantör som erbjuder gröna alternativ. Du kan också påverka samhället i stort genom att verka aktivt i det allmänna rummet och uppmuntra till forskning kring oljefria produkter samt uppmuntra politiker och lagstiftare att stödja och underlätta för miljöovänliga produkter som exempelvis hampa att komma ut och bli mer tillgängliga på marknaden. Andra saker som du kan göra för att minska din oljeförbrukning inkluderar att använda vattenbaserade latexfärger när du målar och att köpa produkter gjorda av glas, keramik, metall eller tyg i stället för plast.