Energileverantör

Något som blir allt mer intressant när man väljer energileverantör, är vilken policy de har när det gäller miljöfrågor. Utvecklingen går mot en ökad användning av förnybar energi, och det troliga är att andra former av energiförbrukning stegvis kommer att försvinna från marknaden. Till förnyelsebara energikällor räknas; biobränslen såsom avfall, trädbränslen (ved, pellets), åkerbränslen (etanol), biogas (metangas – utvinns från exempelvis matrester), sol, vind, vatten och geotermisk energi (bergvärme). År 2009 togs ett riksdagsbeslut angående en ny klimat- och energipolitik. Beslutet man tog var att 50% av svensk energiförbrukning ska komma från förnybara energikällor redan år 2020. Frågan är hur detta beslut kommer att påverka hushållens val av energileverantör.

Energileverantör – hur väljer man?

I sitt val av energileverantör finns det alltså flera aspekter att titta på: Erbjuder leverantören förnybara alternativ? Vilka typ av avtal tillhandahåller leverantören? (fast-, rörligt-, mix-avtal) Vilket betyg har leverantören fått av sina kunder? Vilka betalningsmöjligheter erbjuds? (autogiro, e-faktura, pappersräkning) Vilka kampanjer ger mig flest förmåner? Hur lång bindningstid har avtalet? Erbjuder leverantören möjligheten att slå ut räkningarna jämnt över året? Kan jag komplettera mitt energival med egna energilösningar? Det finns ett flertal tjänster som kan bistå vid valet av elbolag, bland annat Elskling. Man bör ta sig tid att undersöka vilka elleverantörer som finns på marknaden samt vilket typ av avtal som är mest förmånligt för det egna hushållet.

Att välja energileverantör

Man kan spara mycket pengar på att undersöka vilka valmöjligheter man har i valet av energileverantör, och tjänster såsom Elskling är mycket bra verktyg att använda sig av. Man bör undersöka vad det kostar att binda sig till ett abonnemang för en längre tid, speciellt när priset är lågt. Om man tycker det är jobbigt att välja bolag, så är det en bra idé att binda sig till ett abonnemang som sträcker sig i upp till 5 år. Att göra det valet under en period då elpriset ligger lågt, kan vara den största ekonomiska besparingen man gör för hushållet så det är absolut värt att lägga tid på detta.

Ekonomiskt att lägga tid på sina val

Som husägare bör man titta på vilka alternativa energikällor som skulle kunna vara ekonomiskt lönsamma och goda komplement till den energileverantör man valt. Det är lönsamt att lägga tid på att undersöka alternativen eftersom man kan spara mycket pengar om man gör rätt satsning. Det kan göra en skillnad på tusentals kronor, och för en lång tid framöver. Något som ligger i tiden är sol- och vindkraft. Att investera i ett mindre vindkraftverk tillsammans med grannarna – skulle det kunna vara något för er? Eller att installera en kakelugn (visserligen dyr i inköp men mycket ekonomisk ur hållbarhetssynpunkt då energiförbrukningen i form av ved är låg)? Ta dig tid och fundera.

Något annat man bör titta på inför valet av energileverantör, är om de erbjuder möjligheten till att slå ut kostnaden för elförbrukningen jämnt över året. Då slår man ut det senaste årets förbrukning jämnt över de kommande 12 månaderna. Man slipper på så sätt otrevliga överraskningar under t.ex. vintern och har alltså en bättre kontroll på sin ekonomi. Se även över den betalningslösning som är billigast för hushållet. Alla former av utgiftsbesparingar är bra och det finns ju så mycket annat man kan lägga pengarna på än el, eller hur?

Alternativ och erbjudanden

Inför valet av energileverantör, finns det flera aspekter att tänka på. Framtiden går emot att förnybar energi kommer att prioriteras och därför kan det vara bra att ta hänsyn till detta redan nu. Det finns mycket pengar som går att spara, så gör en grundlig analys av de olika erbjudandena och alternativen som varje energileverantör erbjuder. Som tur är, så finns det flera bra tjänster som hjälper till i valet av elleverantör. Det enda man behöver göra är att dela med sig av information för att tjänsten ska ge förslag på alternativ. En bra idé kan vara att se vad det kostar att binda sig till ett långt avtal. Det kan vara fördelaktigt när energipriset ligger lågt.